หน้าแรก การเมือง ประกาศยกเลิกพาสปอร์ต ทักษิณ เหตุให้สัมภาษณ์กระทบความมั่นคง ชื่อเสียง เกียรติภูมิ ของไทย

ประกาศยกเลิกพาสปอร์ต ทักษิณ เหตุให้สัมภาษณ์กระทบความมั่นคง ชื่อเสียง เกียรติภูมิ ของไทย

กระทรวงต่างประเทศประกาศยกเลิกพาสปอร์ต “ทักษิณ” ระบุฝ่ายความมั่นคงเป็นผู้เสนอ เหตุให้สัมภาษณ์กระทบความมั่นคงชื่อเสียงเกียรติภูมิของไทย

นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงได้เสนอให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องภายในอำนาจหน้าที่ เกี่ยวกับเรื่องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า ถ้อยคำให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีเนื้อหาบางส่วนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยหรือชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย

ประกอบกับกรณีดังกล่าวอยู่ระหว่างการสืบสวนสวบสวนเพื่อดำเนินคดีอาญาในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112, 326 และ 328 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 (3) (5)

​กระทรวงการต่างประเทศได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เข้าข่ายที่จะยกเลิกหนังสือเดินทางตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ. 2548 ข้อ 21(4) และข้อ23 (2) จึงได้ประกาศยกเลิกหนังสือเดินทาง เลขที่ U957441 และเลขที่ Z530117 ของพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ตั้งแต่วันที่ 26พฤษภาคม2558

ทั้งนี้ได้มีการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวทางเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศด้วย

ทักษิณ

ทักษิณ

11329029_10202741320814451_1642180714_n

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!