หน้าแรก การเมือง โฉมหน้า 17 ส.ว.เศรษฐี ชุดนั่งเก้าอี้ 22 วัน- 4 คนรวยเกิน 1,000 ล้าน

โฉมหน้า 17 ส.ว.เศรษฐี ชุดนั่งเก้าอี้ 22 วัน- 4 คนรวยเกิน 1,000 ล้าน

ปิดทรัพย์สิน ส.ว.เลือกตั้งชุดนั่งเก้าอี้ 22 วันก่อนถูกคสช.สั่งพ้นตำแหน่ง พบรวยเกินพันล. 4 คน อีก 13 คนเกิน 100 ล. สมาชิก“วุฒิสภาอ่างทอง-เมีย”ตุนที่ดิน 524 แปลง 3,300 ไร่ จ.อุทัยธานีเจ้าของลุมไนท์บาร์ซ่า 821.5 ล้าน

เผย โฉมหน้า 17 ส.ว.เศรษฐี โดยสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ชุดที่ได้รับการรับรองจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 2 พ.ค.57 (เลือกตั้ง 30 มี.ค.57) จำนวน 77 คน มีจำนวน 4 คนยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)มีทรัพย์สิน เกิน 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วย

1.น.ส.วิลดา อินฉัตร (หย่า) ส.ว.ศรีสะเกษ แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,489,517,098.23 บาท

2.นายไพโรจน์ ทุ่งทอง (หย่า) ส.ว.อุทัยธานี และ บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,275,223,320.89 บาท

3.นายชูศักดิ์ ศรีราชา ส.ว.อ่างทอง นางสุนทรรี ศรีราชา คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,036,464,428.59 บาท

4.นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ ส.ว.ปัตตานี นางนริศรา คู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 1,016,100,302.47 บาท

มีทรัพย์สินต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท แต่มากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 13 คน (ดูตาราง)

ทั้งนี้ รายที่มีเงินลงทุนมากสุด คือ นายไพโรจน์ ทุ่งทอง (หย่า) ส.ว.อุทัยธานี มูลค่า 821,507,220.46 บาท เป็นเจ้าของสวนลุมไนท์บาร์ซ่า บริษัท แบงคอกไนท์บาร์ซ่า และบริษัทรัชดารีสอร์ท อพาร์ทเม้นท์ จำกัด และบริษัท พ.ก่อสร้าง จำกัด

นายสุรินทร์ ฐิติปุญญา ส.ว.พิษณุโลก-สุภาณี คู่สมรส เป็นเจ้าของดีลเลอร์โตโยต้า จ.พิษณุโลก มีเงินลงทุน 173,849,753.44 บาท

นายสมชาติ เหล่าสายเชื้อ ส.ว.อุบลราชธานี (หย่า) เงินลงทุน 116,837,916.21 บาท (กองทุน อาทิ K-Gold)

นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ว.ปราจีนบุรี (โสด) เจ้าของโรงเรียนเครือสายมิตร เงินลงทุน 105,531,880 บาท

นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ส.ว.เชียงราย นางพัชรี คู่สมรส เงินลงทุน 102,951,108.48 บาท เป็นเจ้าของ บริษัท พานพงษ์ไทย จำกัดบริษัท พี.อาร์เอ็ม คอนกรีต จำกัด บริษัทมนชรี จำกัด

รายที่มีที่ดินมากสุด

นายชูศักดิ์ ศรีราชา ส.ว.อ่างทอง และ นางสุนทรรี ศรีราชา คู่สมรส รวมมูลค่า 903,456,181 บาท แบ่งเป็นของนายชูศักดิ์ 13 แปลง เนื้อที่ 475-3-74.31 ไร่ นางสุนทรี จำนวน 511 แปลง เนื้อที่ 2,826-0-02 ไร่ รวม 2 คน 524 แปลง เนื้อที่ 3,301-3-76.30 ไร่ มีเงินฝากรวม 60,492,752.62 บาท

นายสมหวัง อภิชัยรักษ์ ส.ว.ปัตตานี นางนริศรา คู่สมรส ที่ดินรวมมูลค่า 839,628,000 บาท เนื้อที่ 767-2-81 ไร่

นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ว.ปราจีนบุรี (โสด) เจ้าของโรงเรียนเครือสายมิตร ในจ.นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว ที่ดิน 41 แปลงเนื้อที่ 454 -2-20 ไร่ มูลค่า 395263,550 บาท

นายสมชาติ เหล่าสายเชื้อ ส.ว.อุบลราชธานี (หย่า) ที่ดิน 24 แปลง เนื้อที่ 25-1-94 ไร่ มูลค่า 121,736,000 บาท

นายอนุมัติ อาหมัด นางคาโล อาหมัด ส.ว.สงขลา ที่ดิน 50 แปลง เนื้อที่ 133-2- 0 ไร่ มูลค่า 132,559,350 บาท

นายพิพัฒน์ชัย ภัครัชตานนท์ ส.ว.เพชรบูรณ์ นางพรทิพย์ คู่สมรส และ บุตรไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ดิน 74 แปลง เนื้อที่ 413-3-81 ไร่ มูลค่า 202,880,000 บาท

นายมงคลชัย ดวงแสงทอง ส.ว.เชียงราย นางพัชรี คู่สมรส ที่ดิน 41 แปลงเนื้อที่ 147-1-77.5 ไร่ มูลค่า 123,385,982 บาท

นายพจนา กิจกาญจน์ ส.ว.จันทบุรี (หย่า) ที่ดิน 9 แปลง เนื้อที่ 214-1-90 ไร่ มูลค่า 159,980,000 บาท

นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ ส.ว.นครราชสีมา นางวิจิตรา คู่สมรส ที่ดิน 19 แปลง เนื้อที่ 25-0-7 ไร่ มูลค่า 81,800,000 บาท

นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ ส.ว.นครนายก –นางสุวิมล คู่สมรส ที่ดิน 85 แปลง เนื้อที่ 166-2-65 ไร่ มูลค่า 70,689,000 บาท

นายไพโรจน์ ทุ่งทอง (หย่า) ส.ว.อุทัยธานี และบุตรไม่บรรลุนิติภาวะ ที่ดิน 12 แปลง เนื้อที่ 164-0-89 ไร่ มูลค่า 44,833,000 บาท

นายสุชาติ อุตสาหะ ส.ว.เพชรบุรี(หย่า) ที่ดิน 16 แปลง เนื้อที่ 507-3-55.7 ไร่ มูลค่า 32,210,935 บาท

นางเพียงเพ็ญ ศักดิ์สมบูรณ์ (หย่า) ส.ว.ราชบุรี 28 แปลง เนื้อที่ 201-3-89 ไร่ มูลค่า 74,518,950 บาท

ส่วน น.ส.วิลดา อินฉัตร (หย่า) ส.ว.ศรีสะเกษ แจ้งว่ามีทรัพย์สิน 1,489,517,098.23 บาท ไม่ได้ระบุรายละเอียดการถือครองที่ดินในแบบแสดงรายการทรัพย์สิน แต่ได้แนบเอกสารประกอบการถือครองที่ดินให้ ป.ป.ช.จำนวน 167 แผ่น

อย่างไรก็ตาม วันที่ 24 พ.ค.57 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศให้ สว.ชุดนี้พ้นจากการทำหน้าที่ เท่ากับดำรงตำแหน่งเพียง 22 วัน (ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๓๐/๒๕๕๗ เรื่อง ให้วุฒิสภาสิ้นสุด ลงวันที่ 24 พ.ค.57)

ส.ว.เศรษฐี

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!