หน้าแรก การเมือง คสช. เรียกตัวกลุ่มล้มเจ้า 18 รายเข้ารายงานตัว

คสช. เรียกตัวกลุ่มล้มเจ้า 18 รายเข้ารายงานตัว

คสช. เรียกตัวกลุ่มล้มเจ้า 18 รายทั้งในประเทศและนอกประเทศเข้ารายงานตัว  

 เมื่อเวลา 22.30 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้ออกคำสั่ง 2 ฉบับ เพื่อเรียกบุคคลมารายงานตัว วันที่  5 มิถุนายน 2557 และวันที่  9 มิถุนายน 2557 ณ ห้องจามจุรี  สโมสรกองทัพบก เทเวศน์

คำสั่งคสช. ฉบับที 48/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม 

1.นาย สมชาย  สอนอุบล

2.นาย นาวิน  บุญเสรฐ

3.นาย ธานินทร์  อังสุวรังษี

รายงานตัววันที่ 5 มิถุนายน เวลา 13.00-15.00น.

คำสั่ง คสช. ฉบับ 49/2557 ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่ม

1. นาย ใจลส์ ใจ  อึ๊งภากรณ์

2. นาย จักรภพ  เพ็ญแข
3. นายพิษณุ  พรหมสร
4. นาย เนติ  วิเชียรแสน
5. นาย องอาจ  ธนกมลนันท์
6. นาย อำนวย  แก้วชมภู
7. นาย ชูพงศ์  ถี่ถ้วน
8. นาง จรรยา  ยิ้มประเสริฐ
9. นาย เอกภพ  เหลือรา
10. นาย มนูญ “เอนก”  ชัยชนะ
11. นายสเน่ห์  ถิ่นแสน
12. นายภิเษก  สนิทธางกูร
13. นาย ชูชีพ  ชีวะสุทธิ์
14. นาย สันติ  วงษ์ไพบูลย์
15. นาง มนัญชยา  เกตุแก้ว
16. นาง ฉัตรวดี  อมรพัฒน์
17. นาย จุติเทพ (เลอพงษ์)  วิไชยคำมาตย์
18. นาย ณหทัย  ตัญญะ

รายงานตัว 9 มิถุนายน เวลา 10.00-12.00 น.

 

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!