หน้าแรก การเมือง วีระ บุกยื่นข้อเสนอ แก้คอร์รัปชั่น ประหารชีวิตพวกโกง เกิน5ล้าน

วีระ บุกยื่นข้อเสนอ แก้คอร์รัปชั่น ประหารชีวิตพวกโกง เกิน5ล้าน

22 เม.ย. 58 ที่รัฐสภา นายวีระ สมความคิด เลขาธิการเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น พร้อมคณะ เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกต่อนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเสนอแนวทางการปฏิรูปและแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นใน สังคมไทย

นายวีระ กล่าวว่า จากการถอดบทเรียนการทำงานการป้องกันและปรบปรามการทุจริตมาเป็นระยะเวลา ประมาณ 8 ปี ทำให้ได้พบเห็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นในสังคมไทยไม่ประสบความ สำเร็จ จึงอยากเสนอให้มีการปฏิรูปกฎหมายคดีที่เกี่ยวข้องกับการคอรัปชั่นว่าต้องไม่ มีอายุความ ต้องมีการจัดตั้งศาลพิเศษเพื่อพิจารณาตัดสินคดีคอร์รัปชั่นเป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ตัดสิทธิ์นักการเมืองไม่ให้ลงรับสมัครรับเลือกตั้งอีกตลอดชีวิต และยึดทรัพย์ทั้งหมดหากคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีพฤติกรรมทุจริตคอร์รัปชั่น จริง

นายวีระ กล่าวต่อไปว่า ส่วนนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่คอร์รัปชั่นจนทำให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐที่มีมูลค่าไม่เกิน 1 ล้านบาทต้องถูกลงโทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี และไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษหรืออภัยโทษ แต่หากความเสียหายต่อรัฐมีมูลค่าเกิน 1 ล้านบาทต้องถูกจำคุกตลอดชีวิตและไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษ ส่วนความเสียหายที่เกิดต่อรัฐมีมูลค่าเกิน 5 ล้านบาท ต้องถูกลงโทษประหารชีวิต และไม่มีสิทธิ์ได้รับการลดโทษหรืออภัยโทษ โดยกำหนดโทษนักการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีอาญาขั้นต่ำจำคุกตั้งแต่ 20 ปี และเรียกฟ้องร้องค่าเสียหายทางแพ่งให้ตกเป็นของแผ่นดินจำนวน 2 เท่า ข้าราชการการเมืองทุกระดับและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องแจงบัญชีหนี้สิ้นและ ทรัพย์สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุกจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เสนอให้แก้กฎหมายให้นักการเมืองทุกระดับไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้ เกินติดต่อกัน 2 วาระ

อย่างไรก็ตาม ส่วนประชาชนที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในสมัชชาพลเมือง หรือ องค์กรภาคประชาสังคม จะต้องแจงบัญชีทรัพย์สินเช่นเดียวกับนักการเมือง ส่วนองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น หลังได้รับเรื่องร้องเรียนต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ที่มา http://www.chaoprayanews.com/

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!