หน้าแรก กีฬา การวิ่ง แบบเอาฝ่าเท้าลง หรือเอาส้นเท้าลง ดีกว่ากัน ??

การวิ่ง แบบเอาฝ่าเท้าลง หรือเอาส้นเท้าลง ดีกว่ากัน ??

Heel Strike or Forefoot Strike การวิ่งแบบเอาฝ่าเท้าลง หรือเอาส้นเท้าลง ดีกว่ากัน ??

ปกติแล้ว การวิ่ง ตามธรรมชาติของมนุษย์ จะมีการลงน้ำหนัก 2 แบบ คือแบบแรก ใช้ส่วนส้นเท้าลงพื้นก่อน ( heel Strike) และแบบที่สอง คือใช้ส่วนฝ่าเท้าลงพื้น ก่อน ( forefoot Strike, Toe Strike)

จากการเก็บวิเคราะห์ข้อมูล หลายฐานข้อมูลพบว่า การวิ่งของคนส่วนใหญ่ 80-90 % จะเป็น Heel strike คือเอาส้นเท้าลงก่อน ซึ่งก็มีข้อคัดค้านว่าที่เป็นอย่างนี้เนื่องจากรองเท้าในปัจจุบัน ออกแบบ ทำให้นักวิ่งต้องวิ่งลงด้วยส้นเท้าก่อน เพราะเป็นลักษณะที่ส้นด้านหลังสูง ทำให้ตัวเลขของคนวิ่งแบบ Forefoot strike ดูน้อยกว่าความเป็นจริง และคิดว่าถ้าเราวิ่งเท้าเปล่าแบบธรรมชาติ การวิ่งจะลงน้ำหนักจะเป็นแบบ forefoot เสียเป็นส่วนใหญ่ด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ถูกต้องของมนุษย์ และยังเชื่อว่าการวิ่งแบบ Forefoot strike ช่วยลดโอกาสการบาดเจ็บจากการวิ่งได้ดีกว่า Heel Strike

การวิ่ง

จึงได้มีที่มาของการวิจัยที่ประเทศ Finland โดย ทดลองเอา อาสาสมัคร ของทั้งชายและหญิง ที่มีน้ำหนักและส่วนสูงใกล้เคียงกัน ที่มีการวิ่งที่แตกต่างกัน 2 แบบ โดยการตรวจวัดผลการลงน้ำหนักด้วย motion-capture sensors

จากการเก็บข้อมูลพบว่า จุดที่มีการลงน้ำหนัก มากที่สุดและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ มี 3 จุด ได้แก่ ที่ เข่า , ข้อเท้า และ เอ็นร้อยหวาย การวิ่งแบบ Heel strike มีผลให้เกิดการบาดเจ็บที่เข่าได้มากกว่าแบบ Forefeet strike โดยการลงน้ำหนักแบบ heel strike มีแรงกระทำต่อเข่าสูงกว่า แบบ Forefeet strike ถึง 16 % ซึ่งนำไปสู่การบาดเจ็บจากการใช้งานซ้ำได้ง่ายกว่า

อย่างไรก็ดี การวิ่ง แบบ Forefeet strike ก็มีข้อเสียคือทำให้เกิดแรงกระทำต่อ ข้อเท้าและเอ็นร้อยหวาย มากกว่า แบบ Heel strike ถึง 20 % และนำไปสู่การบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายและข้อเท้าได้ง่ายกว่า

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การวิ่งทั้งสองแบบ ก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บจากการวิ่งได้เหมือนกัน เพียงแต่เป็นคนละตำแหน่งที่บาดเจ็บ Heel strike ทำให้คุณบาดเจ็บที่เข่าได้ ถ้าเป็นมากๆเกิด patellofemoral stress syndrome , Forefeet strike ก็ทำให้เกิด Plantar fasciitis (เอ็นฝ่าเท้าอักเสบ ) Achilles’ tendinopathy (เอ็นร้อยหวายอักเสบ ) , และ stress fractures of the foot การร้าวของกระดูก ได้ . ดังนั้นคุณไม่สามารถหลบเลี่ยงการบาดเจ็บทั้งหมดจากการเปลี่ยน style การวิ่งได้เลย

อย่างไรก็ตามเราสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลตรงนี้ เพื่อเลือก style การวิ่งที่เหมาะกับคุณได้ เช่น ถ้าคุณมีปัญหาปวดเข่า คุณควรวิ่งแบบ Forefeet strike แต่ถ้าคุณมีปัญหาที่ข้อเท้าหรือเอ็นร้อยหวาย คุณควรวิ่งแบบ Heel strike แทน

การเปลี่ยน Style การวิ่งเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำง่ายๆ แต่คุณสามารถทำได้แบบค่อยเป็นค่อยไป การบาดเจ็บจากการวิ่งไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควรหมั่นสังเกต และปรึกษาแพทย์ถ้าอาการไม่หายไป

เรื่องนี้ยังคงต้องถกเถียงกันต่อไป และน่าจะมีงานวิจัยเพิ่มอีกในอนาคตอย่างแน่นอน คุณคิดว่าอย่างไร

โดย By GRETCHEN REYNOLDS

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!