หน้าแรก งาน-อาชีพ เกษตรสร้างชาติ เกษตรผสมผสาน แค่ 1 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 2 แสน

เกษตรสร้างชาติ เกษตรผสมผสาน แค่ 1 ไร่ สร้างรายได้ปีละ 2 แสน

สมุทรสงคราม 22 ม.ค.-เกษตรกรชาวสมุทรสงครามนำแนวคิดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่สวนมะพร้าวผสมผสานไม้พืช ไม้ผล และเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ 1 ไร่ ทำให้มีผลผลิตเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้กว่า 200,000 บาท/ปี

22-1-2558-8-31-31

สวนมะพร้าวลักษณะแปลกตา จากสวนโล่งโปร่งที่นิยมปลูกกันทั่วไป “ลุงสุชล” เกษตรกรตัวอย่าง อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม กลับคิดต่าง ใช้แนวคิดเกษตรผสมผสาน เพาะปลูกในพื้นที่เพียง 1 ไร่ และนำวิธีปลูกพืชแบบใช้น้ำน้อยจากซาอุดีอาระเบียมาปรับใช้

22-1-2558-8-31-08

ลุงสุชลบอกว่า สวนมะพร้าว 1 ไร่ จะใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า แบ่งพื้นที่ทำประโยชน์อย่างหลากหลายครบวงจรเกษตรกรรม ตามคันดินจะปลูกแซมด้วยพืชไม้ผล ไม้ดอกนานาชนิด รวมทั้งสมุนไพร พืชสวนครัวทั้งที่นิยมและหายาก เก็บขายเป็นรายได้ประจำวัน

Screen Shot 2558-01-27 at 7.10.50 PM

สับปะรดในแปลงขนาดย่อมก็สามารถปลูกได้ เช่นเดียวกับมะละกอที่ออกผลสวยขนาดใหญ่ เพราดินมีธาตุอาหารสมบูรณ์จากปุ๋ยมูลสัตว์ที่ผลิตได้เอง มากพอผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน

Screen Shot 2558-01-27 at 7.10.58 PM

ลุงสุชล บอกอีกว่า เกษตรกรต้องรู้จักคิดปรับเปลี่ยน ทดลองอยู่เสมอ ซึ่งการเลี้ยงไก่ตระกร้าแบบนี้ได้ผลดี ไก่ไม่เครียด กินอาหารได้เต็มที่ ออกไข่อย่างสม่ำเสมอ และมูลไก่จะเป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับมะพร้าว ช่วยให้ออกผลดกลำต้นแข็งแรง

Screen Shot 2558-01-27 at 7.11.06 PM

นอกจากนี้ ยังเลี้ยงไส้เดือนในบ่อซีเมนต์ ย่อยมูลนกกระทาด้านบน เป็นปุ๋ยชั้นดี ขายได้ราคากิโลกรัมละ 30 บาท ส่วนไส้เดือนขายได้ตัวละ 5 บาท

ในสวนยังเลี้ยงแมลงชันโรงช่วยผสมเกสร ผลพลอยได้คือน้ำหวานราคาสูงขวดละกว่า 1,000 บาท ผลผลิตจากพืชหลักอย่างมะพร้าว พืชเสริมไม้ผลไม้ดอก สัตว์เลี้ยงต่างๆ ยังนำมาแปรรูปทั้งไข่เค็ม น้ำตาลมะพร้าว เพิ่มมูลค่า ทำให้สวนเกษตรแห่งนี้สามารถทำรายได้ปีละกว่า 200,000 บาท พอกินพอใช้ และพอเพียง เป็นเกษตรกรที่ยั่งยืน.

ที่มา -สำนักข่าวไทย
http://www.tnamcot.com/2015/01/22/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%AA/

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!