หน้าแรก ดารา-บันเทิง ราหู มาแล้ว!!!  หมอดู ย้ำ 4 ราศี ไหว้รับมือความแรง!

ราหู มาแล้ว!!!  หมอดู ย้ำ 4 ราศี ไหว้รับมือความแรง!

ราหูเปลี่ยนราศีใหม่ หมอดูดังแนะวิธีรับมือความแรง ชี้ 4 ลัคนา ราศีเกิดที่ต้องไหว้ ย้ำอาชีพที่ได้รับผลกระทบ กลุ่มงานบันเทิง เบื้องหลังงานกลางคืน ต่างประเทศ อินเทอร์เน็ต นายหน้าตัวแทน…

หลังจากกระแสไหว้ ‘ดาวพฤหัส’ (วันที่ 17 มิ.ย.57) ที่ดาราและคนมีชื่อเสียงหลายคนให้ความสนใจและร่วมพิธีไหว้กันอย่างมากมาย ล่าสุดหมอดูชื่อดังอ้างว่าตามปฏิทินโหราศาสตร์เกิดปรากฏการณ์ใหญ่อีกครั้งบนท้องฟ้า เนื่องจากในคืนวันที่ 30 มิถุนายนนี้ ดาวราหูจะเปลี่ยนราศีใหม่ ถือว่าเป็นวันสำคัญที่เราจะเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต

หมอดูชื่อดัง ต้นตำรับในการไหว้พระราหูกล่าวว่า กรณีดาวราหูย้ายราศีในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ 2557 นี้ว่า ในเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่พิเศษเพราะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวถึง 2 ดวง คือดาวพฤหัสและดาวราหู ซึ่งดาวพฤหัสได้เปลี่ยนราศีไปแล้วในวันที่ 17 มิถุนายน ส่วนดาวราหูจะเปลี่ยนราศีในวันที่ 30 มิถุนายน เวลา 00.22 น. การเตรียมตัวในช่วงดวงดาวย้ายราศี

สิ่งสำคัญราศีที่ต้องเตรียมรับดาวราหูคือผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกันย์คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน-17ตุลาคม และลัคนาหรือราศีมีน ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม-13เมษายน ส่วนราศีที่ดาวราหูจะย้ายออกจากดวงคือผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีตุล ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม-16 พฤศจิกายน และผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีเมษ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 14 เมษายน-14พฤษภาคม นอกจากนี้ยังแนะนำสำหรับผู้ที่เกิดในวันพุธกลางคืน และผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับดาวราหู เช่น งานบันเทิง, งานเบื้องหลัง, งานกลางคืน, งานด้านต่างประเทศ, อินเทอร์เน็ต, นายหน้าตัวแทน เป็นต้น”

หมอดูชื่อดัง กล่าวอีกว่า ในทางดาราศาสตร์ดาวราหูไม่ได้มีตัวตนเหมือนกับดาวอื่นๆ ในระบบสุริยะจักรวาลแต่เป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ (Ascending Node) ถ้าจุดตัดนี้อยู่ในระนาบเดียวกันก็จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา-จันทรุ ปราคา หรือที่มักเรียกกันว่าราหูอมอาทิตย์-อมจันทร์

หมอดูชื่อดังได้อ้่างพุทธศาสนามาเชื่อมโยงกับความเชื่อทางโหราศาสตร์ของคนไทย โดยกว่าวว่า “พระราหูในพุทธศาสนาคัมภีร์อนาคตวงศ์ เขียนไว้ว่าพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพยากรณ์เรื่อง พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 10 พระ องค์ ในอนาคตให้แก่พระสารีบุตรเถระ ความโดยย่อคือ องค์พระศรีอริยเมตไตรยจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าเป็นปฐมที่ 1 และอสุรินทราหูจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระนารทะที่ 5”

หมอดูชื่อดังได้บอกวิธีการไหว้ไว้ดังนี้
ขั้นตอนในการไหว้

หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจุดธูปเทียนแล้วเริ่มด้วยบทสวดพระราหู

(ตั้งนะโม 3 จบ) บทสวดบูชาพระราหู

กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ สุริยัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะกินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ
สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ
พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

พระคาถาสุริยะบัพพา
กุสเสโตมะมะ กุสเสโตโต ลาลามะมะ
โตลาโม โทลาโมมะมะ โทลาโมมะมะ
โทลาโมตัง เหกุติมะมะ เหกุติฯ

พระคาถาจันทบัพพา
ยัตถะตังมะมะ ตังถะยะ ตะวะตัง
มะมะตัง วะติตัง เสกามะมะ
เสตัง กาติยังมะมะ ยะติกาฯ

กล่าวคำถวายเครื่องสังเวย คำถวายเครื่องสังเวยพระราหู
นะโมเม พระราหูเทวานัง ธูปะทีปะ
จะปุปผัง สักการะวันทะนัง สูปะพะยัญชะนะ
สัมปันนัง โภชะ นานัง
สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง
อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา
หิตายะ สุขายะ พระราหูเทวา
มะหิทธิกา เตปิ อัมเห
อะนุรัก ขันตุ อาโรคะ
เยนะ สุเขมะจะฯ

คาถาบูชาพระราหู(สวด 12 จบ) / คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ

ข้าพเจ้า(ชื่อนามสกุล) ขอบูชาพระราหูด้วยของดำ (8 หรือ 12) อย่างขอให้อิทธิพลของดาวราหูจงส่งผลดีแก่ดวงชะตาของข้าพเจ้า ขอให้ได้พบเจอแต่กัลยาณมิตรที่ดี ขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคร้ายใดๆ ขอให้เกิดความสุขในครอบครัว ขอให้ดาวราหูประทานพรโชคลาภและความสำเร็จแก่ข้าพเจ้า (อธิษฐานเรื่องอื่นๆ ที่ปรารถนา)

เมื่อธูปใกล้หมดควรลาของไหว้แล้วนำมารับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อนทานของไหว้ควรท่องคาถา “คะ พุท ปัน ทู ธัม วะ คะ” ก่อนที่จะทานของไหว้แต่ละอย่าง

หมอดูชื่อดังกล่าวทิ้งท้ายว่า สำหรับการเตรียมรับดาวราหูยังมีอีกหลายวิธี เช่น การทำบุญที่เกี่ยวกับแสงสว่าง, บริจาคค่าไฟ, หลอดไฟ หรือ เทียนพรรษา หรือการทำบุญให้มีตัวเลขเกี่ยวกับดาวราหูเช่นเลข 8, 12 สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตอย่างมีสติ โดยให้การไหว้ราหูเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนสติในการดำเนินชีวิตของเราในอีกหนึ่งปีครึ่งหลังจากนี้ด้วยความไม่ประมาท หลีกเลี่ยงอบายมุข และหมั่นสร้างทางสว่างให้กับชีวิตด้วยการทำบุญ

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!