หน้าแรก ทั่วไป คนไอคิวสูง ที่มีอีโก้สูง คือความขาดทุนของสังคม

คนไอคิวสูง ที่มีอีโก้สูง คือความขาดทุนของสังคม

ศ.ดร.นพ.วิทยา นาควัชระ

ครอบครัวนี้ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวคนเก่ง พ่อเรียนจบปริญญาตรี สมองดี ทำงานเก่ง มีฐานะการเงินและสังคมดี มีลูกเรียนจบระดับปริญญาเอก 2 คน ระดับปริญญาโทอีก 2 คน ใคร ๆ ก็ชื่นชมว่าบ้านนี้เลี้ยงลูกได้เก่ง ลูกเรียนดี สมองดี เป็นกำลังของประเทศและสังคมได้ดี แต่ปรากฏว่าความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวไม่ดีเลย พ่อทะเลาะรุนแรงกับลูกชายที่จบด๊อกเตอร์คนโตแทบจะฆ่ากันตาย

พี่น้องทะเลาะกัน ไม่ยอมออมชอมกัน จนต้องแบ่งเป็นสองฝ่าย พี่คนโตกับน้องคนเล็กพวกหนึ่ง และน้องคนกลางอีก 2 คนก็จับคู่กัน เหมือนเป็นพรรคการเมืองสองพรรคในบ้านที่จ้องจับผิดกัน โดยมีพ่อเป็นประมุขที่พอใจลึก ๆ ที่เห็นลูกทะเลาะกัน โดยตัวเองก็จะตั้งตัวเป็นตุลาการพิพากษาว่าลูกคนไหนทำผิดหรือไม่ดีอย่างไรบ้าง

แม่ของบ้านนี้ฆ่าตัวตายไปหลายปีแล้วด้วยโรคซึมเศร้า ความสัมพันธ์ในครอบครัวนี้ไม่ดีเลย ทุกคนไม่มีความสุขมีการอิจฉากันในกลุ่มพี่น้องสูงมาก (Sibling Rivalry) และมีปมอิจฉากันเองระหว่างลูกชายกับพ่อ (Oedipus Complex) ทุกคนในบ้านสมองดี พัฒนา IQ ได้ดี ประสบความสำเร็จในการเรียน แต่รู้ไหมว่าเมื่อพัฒนา IQ ให้สูงขึ้น อีโก้ของแต่ละคนก็เติบโตตามไปด้วย

ทำให้เป็นครอบครัวที่ทุกคน IQ ดีและ Ego สูง มีลักษณะหยิ่ง อัตตาสูง มีทิฐิไม่ยอมแพ้และเอาชนะ เข้าหากันคนที่มี IQ ดีมักเป็นคนที่สามารถสร้างความทรงจำ จนเป็นความรู้ได้ดี จากประสาทสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ

เช่น เห็นแล้ว อ่านแล้ว จำได้แม่น ความจำดี คิดเก่ง ทำให้เรียนได้คะแนนดี เกิดความภูมิใจในความเก่ง ยิ่งทำให้อีโก้เบ่งบานในตัวเองมากขึ้นตาม IQ ที่สูงขึ้น ซึ่งสูงมากเท่าไรคุณค่าในความเป็นมนุษย์ก็ตกต่ำลง เพราะจะกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวเองที่สุด

แต่บุคคลเหล่านี้ลืมพัฒนาความฉลาดในการเลือกเชื่อ ซึ่งทำให้เกิดปัญญา (Wisdom) โดยใช้จิตสัมผัส ปัญญาในความหมายของผมคือความฉลาดในการเลือกเชื่อ เลือกทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่น

คนที่ขาดปัญญามีแต่ IQ มักมองทุกอย่างให้เป็นความสำเร็จสูงสุดที่ผลสุดท้าย ไม่สนใจวิธีการที่จะดำเนินไปสู่ผลสุดท้ายที่ต้องมีกระบวนการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์คนอื่น ๆ เช่น ต้องมีเมตตา สติ สัมปชัญญะ สมาธิ ปัญญา และอุเบกขา

ผลสุดท้ายเราจึงมีคนเก่งในสังคม ในครอบครัว ที่มีจิตใจแห้งแล้ง กระด้าง และกรอบเกรียมด้วยตัณหาราคะ มีอีโก้สูง เห็นแก่ตัว เอาตัวเองเป็นใหญ่อย่างคนในครอบครัวที่กล่าวถึง เพราะนึกถึงความสำเร็จและผลประโยชน์ของตนแต่ไม่นึกถึงคนอื่น

ประโยชน์ที่จะได้จากคน IQ สูงที่อัตตาสูงนี้ มีน้อยมาก เพราะพวกเขาพร้อมจะเห็นแก่ตัว หน้าด้าน เอาแต่ได้ ไม่ยอมแพ้เพราะมีอีโก้สูง

ถ้าคิดแบบผลประกอบการแล้วนับว่าเป็นความขาดทุนย่อยยับ ที่ลงทุนไปมากมายแล้วได้คนเก่งที่ไอคิวสูงและอีโก้สูงมาประดับสังคมของเรา

แทนที่สังคมจะสูงขึ้น แต่กลับต่ำลง ด้วยความฉลาดแต่เห็นแก่ตัวของพวกเขา

ที่มา http://www.naewna.com/lady/columnist/11084

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!