หน้าแรก ทั่วไป ชาวเน็ตโห่ฮา สื่อยักษ์ ไม่รู้จัก ตั๊กแตนใบไม้

ชาวเน็ตโห่ฮา สื่อยักษ์ ไม่รู้จัก ตั๊กแตนใบไม้

ไทยรัฐ ไม่รู้จัก ตั๊กแตนใบไม้

เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์สื่อยักษ์ใหญ่ เกี่ยวกับการนำเสนอข่าว ชาวบ้านพบแมลงประหลาด รูปร่างหน้าตาเหมือนใบไม้ โดยมีการพาดหัวว่า “ฮือฮา! พบแมลงประหลาด คล้ายใบไม้-เคลื่อนไหวได้

โดยเนื้อข่าว บรรยายลักษณะของแมลงที่พบ ว่า….

“แมลงดังกล่าวมี 6 ขา ทุกสัดส่วนของร่างกายมีลักษณะเป็นใบไม้ มีสีเขียวทั้งตัว ส่วนหัวมีหนวดงอกออกมาราวครึ่ง ซม. ช่วงท้องมีลายขวางเป็นเส้นตรงเหมือนซี่โครงมนุษย์ ลำตัวด้านในสีขาวยาว 4 ซม. มีเยื่อใบไม้หุ้มเป็นเกราะ มีปีกสีขาวอ่อน 2 ปีก รวมทั้งปีกบนปีกล่าง ลักษณะคล้ายใบฝรั่ง 2 คู่ รวมเป็น 4 ปีก ความยาวจากหัวถึงหาง 9 ซม. เคลื่อนไหวได้เหมือนแมลงทั่วไป”

แต่เนื้อข่าวจบเพียงเท่านั้นโดย เหมือนกับว่าผู้เสนอข่าวก็ไม่ทราบว่าแมลงชนิดนี้คืออะไร และเนื้อข่าวไม่ได้มีการนำเสนอคำตอบหรือแนวทางเพื่อความกระจ่างแต่อย่างใด

จากนั้นมีชาวเน็ตที่ใช้ทวิตเตอร์ ได้ทำการมทวิตภาพข่าวนี้ออกไปพร้อมกับให้ความเห็นเชิงเหน็บแนม ขบขันว่า “ไทยรัฐ ไม่รู้จัก ตั๊กแตนใบไม้”

ซึ่ง แมลงประหลาดในภาพที่สื่อยักษ์ใหญ่นำเสนอนั้น แท้จริงแล้วคือ ตั๊กแตนใบไม้ ซึ่งเป็นตั๊กแตนชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเหมือนใบไม้ ในอดีตพบได้ทั่วไปในป่า และชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่มีต้นไม้และธรรมชาติสมบูรณ์ ในประเทศไทย แต่ปัจจุบันเป็นสัตว์ใกล่้สูญพันธุ์

ตั๊กแตนใบไม้

ตั๊กแตนใบไม้

ความรู้เกี่ยวกับตั๊กแตนใบไม้

ตั๊กแตนใบไม้ (อังกฤษ: Leaf Insect) มีลักษณะเหมือนใบไม้ที่มีทั้งแกนใบและเส้นใบ ที่เหมือนถูกแมลงกัดกิน มีลักษณะรูปร่างน่าสนใจมาก พวกมันมีรูปร่างเหมือนใบไม้และลวดลายบนตัวที่เหมือนกับเส้นใบของใบไม้ ทำให้ดูกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นการแสดงพฤติกรรมการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่รอด

ตั๊กแตนใบไม้ เป็นตัวอย่างที่ดีในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ด้านการป้องกันตัว โดยใช้เทคนิคการพรางตัว เป็นตัวอย่างที่ดีของความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระหว่างสัตว์และพืช ที่มีวิวัฒนาการมานานกว่า 47 ล้านปี ตั๊กแตนใบไม้จึงถูกนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ทางธรรมชาติวิทยา ชีววิทยา ตลอดจนใช้ในการนันทนาการและการนำไปเลี้ยงเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ ตั๊กแตนใบไม้ เป็นแมลงอีกชนิดที่มีการซื้อขายกันด้วยราคาสูง จึงเป็นแรงจูงใจให้มีการจับแมลงดังกล่าวจากธรรมชาติ ทั้งที่มีชีวิตและตายแล้ว เพื่อนำไปขายให้กับนักสะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ ตั๊กแตนใบไม้ เริ่มตกอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการคุกคาม

ในปัจจุบันนั้นมีการจับ ตั๊กแตนใบไม้ กันมากเพื่อนำไปจำหน่ายหรือนำไปเลี้ยงทำให้ ตั๊กแตนใบไม้ ลดจำนวนลงมาก เนื่องจากมันเคลื่อนไหวได้ช้าจึงทำให้ถูกจับได้ง่าย ด้วยเหตุนี้เองกรมอุทยานแก่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ จึงจัดให้ตั๊กแตนในสกุลนี้ เช่น ตั๊กแตนใบไม้ ตั๊กแตนกิ่งไม้ อยู่ในบัญชีสัตว์ป่าที่กำหนดให้มีการนำเข้าหรือส่งออกนอกราชอาณาจักร ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

จากการสำรวจในพื้นที่จังหวัดลำพูน พบว่าสามารถพบตัวเต็มวัยของ ตั๊กแตนใบไม้ Phyllium sp. ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน โดยศูนย์ฯได้นำ ตั๊กแตนใบไม้ จากป่าธรรมชาติ มาทดลองจำนวน 4 ตัว โดย 3 ตัวเป็นตัวเต็มวัย และ 1 ตัว ยังเป็นตัวอ่อน

ลักษณะการออกไข่ และการฟัก
ไข่ ตั๊กแตนใบไม้ มีสีชมพูอมน้ำตาล ลักษณะคล้ายเมล็ดพืชบางชนิด ทรงเหลี่ยม ขนาดไข่ ยาวเฉลี่ย 0.375 ± 0.013 เซนติเมตร กว้าง 0.013 ± 0.008 เซนติเมตร มีฝารูปวงกลมจะเปิดเมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่

ตั๊กแตนใบไม้

ตั๊กแตนใบไม้ตัวเมีย ปกติจะไข่ต่อเนื่องกันเกือบทุกวัน อีกทั้งพบว่าตัวเมียจากธรรมชาติที่เลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นตัวอ่อน สามารถออกไข่ได้โดยไม่ผ่านผสมพันธุ์กับตัวผู้
ตั๊กแตนใบไม้

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!