หน้าแรก ทั่วไป แชร์ว่อนเน็ต นายกฯ สิงคโปร์ ขณะเข้าคิว ซื้อไก่ทอด

แชร์ว่อนเน็ต นายกฯ สิงคโปร์ ขณะเข้าคิว ซื้อไก่ทอด

นายกฯ สิงคโปร์ ต่อคิวซื้อไก่ทอด

เมื่อวันที่ 12 มิย 2557 ชาวเน็ตสิงค์โปร์ฮือฮาเมื่อมีการแชร์ภาพของนาย ลี เซียน ลุง นายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ ขณะกำลังเข้าคิวเพื่อรอซื้อไก่ทอด ที่ ฮอกเกอร์เซ็นเตอร์* เป็นเวลานานถึง 30 นาที เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป
ภาพนี้ถูกแชร์อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ใช้งานโซเชียลเน็ตเวอร์กชาวสิงคโปร์ โดยในภาพเป็นภาพของนาย ลี เซียน ลุง กำลังยืนต่อแถวเพื่อรอซื้อไก่ทอดใน Block 85 ที่ Red Hill Market โดยชาวเน็ตสิงคโปร์ต่างแสดงความชื่นชมยกย่องนาย ลี เซียน ลุง ที่ปฏิัติตัวเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปในการเข้าคิวซื้ออาหาร ทั้งที่ตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรี ผู้นำประเทศ

*ฮ็อกเกอร์เซนเตอร์ (Hawker centre) หมายถึง ฟูดคอร์ดที่ไม่ติดแอร์ หรืออยู่กลางแจ้ง คนสิงคโปร์ ชอบหาของอร่อยๆนอกบ้านกินกัน ไม่ว่าจะไปฮ็อกเกอร์เซนเตอร์ และฟูดคอร์ดที่มีอยู่ทั่วเกาะ หรือภัตตาคารอร่อยๆ

ข้อมูลน่ารู้ สิงคโปร์เมืองแห่งการมีระเบียบวินัย

ในปี 2548 ธนาคารโลกได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำดับหนึ่งของประเทศในภูมิภาคเอเชียและลำดับ 2 ของโลกที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนและจัดตั้งธุรกิจสูงที่สุด

ปัจจัยที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมดังกล่าว ได้แก่ อัตราภาษีศุลกากรที่ต่ำ ระบบราชการอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของระบบราชการ (ปัจจุบัน สิงคโปร์เป็นที่ตั้งของบริษัทข้ามชาติประมาณ 7,000 แห่งจากสหรัฐ ฯ ยุโรปและญี่ปุ่น วิสาหกิจจำนวน 4,000 แห่งจากจีน อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ 100,000 แห่ง)

สถาบัน International Institute for Management Development (IMD) ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้จัดให้สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีศักยภาพการแข่งทางเศรษฐกิจสูงสุดเป็นลำดับ 3 ของโลกรองจากสหรัฐ ฯ และฮ่องกงตามลำดับ โดยประเมินจากปัจจัย 4 ด้านได้แก่
1. ประสิทธิภาพของภาครัฐบาล
2. ประสิทธิภาพของภาคเอกชน
3. สภาวะทางเศรษฐกิจ
4. โครงสร้างพื้นฐาน

ในปี 2548 สถาบัน Transparency International ได้จัดให้สิงคโปร์อยู่ในลำดับที่ 5 จาก 158 ประเทศทั่วโลกที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงน้อยที่สุด

(นายโก๊ะ จ๊ก ตง รัฐมนตรีอาวุโสได้ให้ความเห็นว่าแม้สิงคโปร์จะมีระดับเสรีภาพของสื่อมวลชนต่ำ แต่รัฐบาลมีความโปร่งใสมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดังนั้น การมีเสรีภาพทางสื่อไม่ได้ช่วยส่งผลให้รัฐบาลของประเทศนั้นๆ มีระบบการปกครองที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสเสมอไป)

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!