หน้าแรก ทั่วไป โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

โปรดเกล้าฯ ให้ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.57 พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง ลาออกจากฐานันดรศักดิ์ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ได้นําความขึ้น กราบบังคมทูล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นลายลักษณ์อักษรว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระบรมราชานุญาต

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เป็นปีที่ ๖๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงโปรด ไทยอินโฟเน็ตขอรายงานข่าวนี้ เนื่องจากมีกลุ่มคนที่ไม่หวังดีให้ข่าวที่ไม่ถูกต้อง สร้างความเสื่อมเสียต่อสถาบัน
ขอส่งข่าวที่ถูกต้องและเป็นการสมพระเกียรติ คงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ จากข้อมูลต่างๆในช่วงนี้ ขอสรุปดังนี้

1.ได้มีการลงพระนามในหนังสือหย่าทั้งสองพระองค์โดยมีองคมนตรีเป็นพยานในการครั้งนี้

2. หม่อมกราบพระบาทแล้วขอทูลลา โดยไม่ขอรับใดๆ ขออย่างเดียวถวายพระองค์ทีแก่ท่าน ซึ่งแสดงถึงความคงไว้ซึ่งพระเกียรติแห่งพระเจ้าหลานเธอ

3. ท่านทรงเมตตาหม่อมสูงสุด โดยพระราชทานเงินหนึ่งก้อนให้ พร้อมเกียรติแห่งฐานันดรศักดิ์ แต่งตั้งเป็นท่านผู้หญิง โดยใช้ชื่อนามสกุลใหม่ว่า ท่านผู้หญิงบุษบาสุวดี

4. ส่วนพระองค์ที ทรงตามเสด็จฯท่าน ไปศึกษาต่อยังประเทศเยอรมันนี

5. ในช่วงข่างพระราชสำนักจะงดขึ้นภาพของท่านผู้หญิง โดยปัจจุบันถือว่าท่านผู้หญิงได้สละความเป็นราชงงศ์เป็นการเรียบร้อยแล้ว

Cr. ข้อมูล รักชาติ รักสถาบัน

10859650_570915523040402_1545695137_n

10819010_570915503040404_921767879_n

พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงบุษบา สุวะดี ส่งยิ้มให้ ระหว่างไปทำบัตรประชาชนใหม่ ที่ราชบุรี
10868017_685411434905663_1445005652588850815_n

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!