หน้าแรก ทั่วไป หน่วยราชการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขอยกเลิกสกุลพระราชทาน ‘อัครพงศ์ปรีชา’

หน่วยราชการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ขอยกเลิกสกุลพระราชทาน ‘อัครพงศ์ปรีชา’

29 พ.ย.57 หน่วยราชการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ส่งหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ขอยกเลิกสกุลพระราชทาน ‘อัครพงศ์ปรีชา’
เรื่อง ยกเลิกสกุลพระราชทาน ‘อัครพงศ์ปรีชา’
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

อัครพงศ์ปรีชา

ขอแสดงความนับถือ
พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
ราชเลขานุการในประองค์ฯ ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!