หน้าแรก ทั่วไป วิกฤต เด็กไทยรุ่นใหม่ได้แต่ท่องจำ สะกดคำไม่เป็น ประยุกต์ใช้ไม่ได้

วิกฤต เด็กไทยรุ่นใหม่ได้แต่ท่องจำ สะกดคำไม่เป็น ประยุกต์ใช้ไม่ได้

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีรับสั่งให้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)ไปพิจารณาหาวิธีการสอนแบบแจกลูกสะกดคำ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ทำให้เด็กอ่านออกเขียนได้นั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)พร้อมรับสนองพระราชดำรัส โดยจากการสำรวจตัวเลขเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ล่าสุดพบว่ามี อยู่ประมาณ 26,000 คน แบ่งเป็น กลุ่มที่ไม่พร้อมในการเรียน อาทิ เด็กต่างด้าวที่ย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทย เด็กชนเผ่า รวมถึงเด็กที่มีปัญหายากจน และกลุ่มที่ 2 เป็นเพราะโรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบการสอน จากการแจกลูกสะกดคำ มาสอนอ่านเป็นคำ ๆ เหมือนการสอนภาษาต่างประเทศ ทำให้เด็กไม่สามารถผสมคำที่แตกต่างออกไปได้ จนเกิดปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา สพฐ.ได้แก้ไขปัญหาโดยการจัดพิมพ์แบบเรียนเร็วใหม่ ตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย ของหลวงดรุณกิจวิฑูร และนายฉันท์ ขำวิไล ที่ใช้สอนในระดับ ชั้น ป.1-3 หนังสือเรียนวิชาภาษาไทยชุดมานะ มานี มานะ ปิติ ชูใจ รวมถึงจัดพิมพ์คู่มือการสอนอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้ แจกโรงเรียนทั้งประเทศไปแล้ว รวมทั้งประกาศเป็นนโยบายการให้ทุกโรงเรียนปรับรูปแบบการสอน มาเป็นการสอนแบบแจกลูกสะกดคำทั้งหมดด้วย

“ข้อดีของการเรียนแบบแจกลูกสะกดคำ คือ ทำให้เด็กสามารถผสมคำได้หลากหลาย และจากการที่ได้ตามเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไปเยี่ยมชมการนำนวัตกรรมการสอนแบบแจกลูกสะกดคำมานำเสนอ พบว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก ซึ่ง สพฐ.จะได้รวบรวมนวัตกรรมเหล่านี้ และนำผลงานที่โดดเด่นในด้านการสอนมาพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนต้นแบบเพื่อเผยแพร่ไปยังโรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป”ดร.กมลกล่าว

สะกดไม่เป็น

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!