หน้าแรก ทั่วไป สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯ รับสั่งให้รื้อฟื้นวิธีการ ” สะกดคำ ” แบบดั้งเดิม !

สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯ รับสั่งให้รื้อฟื้นวิธีการ ” สะกดคำ ” แบบดั้งเดิม !

สมเด็จพระเทพฯ รับสั่งให้ สพฐ. ฟื้นการสอนอ่านเขียนภาษาไทยแบบแจกรูปสะกดคำ เพราะมีประโยชน์และให้คิดวิธีการขยายผลการสอนให้เด็กอ่าน ออกเขียนได้ พร้อมทรงแนะ ศธ. สนับสนุนครูให้มีเปิดโลกทัศน์ เพิ่มความรู้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รับสั่งให้รื้อฟื้นวิธีการ ” สะกดคำ ” แบบดั้งเดิม ! สมเด็จพระเทพพระรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัส ถึงการสอนอ่านเขียนภาษาไทย แบบแจกรูปสะกดคำ ซึ่งเป็น วีธีการสอนแบบในอดีต และสมัยที่ทรงพระเยาว์ ก็ทรงเรียนวิธีนี้มาเช่นเดียวกัน แต่ภายหลัง ศธ. ได้มีการเปลี่ยนวิธีสอน เป็นวิธีสอนให้เด็กจำเป็นคำๆ แทน ทำให้เด็กสะกดคำไม่เป็น เมื่อเจอคำใหม่ๆ หรือเปลี่ยนตัวพยัญชนะ ในสระเดิม ก็ไม่สามารถอ่านได้ วิธีนี้เป็นการสอนที่มีประโยชน์ และให้ สพฐ. ไปคิดเพิ่มเติม ถึงวิธีการที่จะทำให้ เด็กอ่านออกเขียนได้

วิธีการสอนสะกดคำ ในภาษาไทย ประกอบด้วย 2 วิธี คือ การอ่านสะกดคำ และการเขียนสะกดคำ การอ่านสะกดคำ คือการสอนสะกด ด้วยเสียงของพยัญชนะ และเสียงของสระ ที่ประสมเป็นคำ เช่น รอ-เอือ = เรือ ส่วนการเขียนสะกดคำ คือ การสะกดตามตัว พยัญชนะหรือสระ ที่ปรากฎ เช่น คำว่าเรือ สะกดว่า สระเอ-รอเรือ-สระอือ-อออ่าง ดังนั้นการอ่านสะกดคำ และการเขียนสะกดคำ จึงมีความแตกต่างกัน ส่วนการสะกดคำแบบแจกลูก คือการเทียบเสียงให้จำ และออกเสียงคำ แล้วนำรูปคำซึ่งเปรียบเสมือนแม่ มากระจายหรือแจกลูก โดยการเปลี่ยนสระ หรือเปลี่ยนพยัญชนะต้น หรือเปลี่ยนพยัญชนะท้าย ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้กันมาตั้งแต่โบราณ และได้ผลดี การสอนสะกดคำแจกลูก เหมาะสำหรับระดับชั้น ป.1-ป.2 เพื่อให้ผู้เรียนอ่านให้ได้ และอ่านให้แตกฉาน

ขอบคุณ : Anna Jill

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!