หน้าแรก ทั่วไป การใช้ เหรียญกษาปณ์ ชำระหนี้ตามกฏหมาย

การใช้ เหรียญกษาปณ์ ชำระหนี้ตามกฏหมาย

การชำระหนี้ด้วยเหรียญ มีกฎหมายกำหนดว่าเหรียญแต่ละชนิดสามารถชำระหนี้ได้คราวหนึ่งเป็นจำนวนกี่บาท ??
ตามพ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.2501 กำหนดให้เหรียญ 1 บาท สามารถนำเหรียญดังกล่าวชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน 500 เหรียญ
ส่วนเหรียญ 10 บาท สามารถนำเหรียญดังกล่าวชำระหนี้ได้คราวละไม่เกิน 100 เหรียญ จะใช้มากกว่านั้นไม่ได้

เมื่อรู้อย่างนี้แล้วเวลาจะขนเหรียญที่ออมไว้ไปชำระหนี้ค่าสินค้า ก็อย่าขนไปเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเพราะถ้าผู้ขายปฏิเสธไม่รับชำระหนี้ขึ้นมาเราจะต้องขนเงินนั้นกลับอีก ทั้งหนักทั้งเสียเวลานับเหรียญอีกด้วย
ดังนั้นก่อนการชำระหนี้ไม่ว่าจะเป็นธนบัตรหรือเหรียญกษาปณ์ ควรเลือกประเภทของเงินที่จะใช้ชำระหนี้ให้เหมาะสม เพื่อไม่เป็นการก่อภาระอันเกินสมควรทั้งแก่ผู้ชำระหนี้และผู้รับชำระหนี้นั่นเอง

เหรียญกษาปณ์

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง:
– พ.ร.บ.เงินตรา พ.ศ.2501
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2506 ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 พ.ศ. 2523 ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
– กฎกระทรวง ฉบับที่ 100 พ.ศ.2533 ออกตามความในพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
– กฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาสองบาท เป็นเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ.2548

ขอบคุณภาพจาก : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!