หน้าแรก ทั่วไป ชาวเน็ตแชร์ภาพ แม่งูวางไข่ ในโถชักโครก

ชาวเน็ตแชร์ภาพ แม่งูวางไข่ ในโถชักโครก

แม่งูวางไข่ ในโถชักโครก ภาพนี้แชร์โดย นฤวรรณ ศิลาอาสน์ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา

ดูไว้นะคะ.เวลาไปเข้าห้องน้ำ.ดูดีๆก่อนจะนั่งลงนะคะ.แม่งูวางใข่.

อย่างไรก็ดี ยังไม่มีผู้สันทัดกรณี มาให้ความเห็นว่า งูดังกล่าวเป็นงูชนิดใด แต่ช่วงนี้หน้าฝน มีน้ำท่วมหลายพื้นที่ สัตว์เลื้อยคลานจำเป็นต้องอพยพหนีน้ำมาอาศัยอยู่ในที่ที่มันคิดว่าปลอดภัย ดังนั้น ควรตรวจตรา จัดระเบียบข้าวของในบ้าน ปิดช่องทางที่อาจจะเป็นทางให้สัตว์มีพิษเข้ามาในบ้านได้ กันไว้ดีกว่าแก้นะครับ

และวันนี้เป็นวันพระ ทีมงานขอให้ผู้อ่านทุกท่าน น้อมจิตอันเป็นกุศล ไม่อาฆาตพยาบาท และช่วยกันแผ่เมตตาให้สัตว์โลกผู้ตกทุกข์ได้ยาก ไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน

บทแผ่เมตตาให้สัตว์เลื้อยคลาน (ขันธปริต)

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง
เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพํยาปุตเตหิ เม เมตตัง
เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง
เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง
เมตตัง พหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ
มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ
มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา
สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทํรานิ ปัสสันตุ
มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ
อัปปะมาโณ ธัมโม
อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ
อะหิวิจฉิกา สะตะปะที
อุณณานาภี สะระพู มูสิกา
กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฏิกกะมันตุ ภูตานิ
โสหัง นะโม ภะคะวะโต
นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานัง

แปล

ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลวิรูปักขะทั้งหลาย
ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลเอราปะถะทั้งหลาย
ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลฉัพยาปุตตะทั้งหลาย
ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับงูตระกูลกัณหาโคตมกะทั้งหลาย
ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ไม่มีเท้าทั้งหลาย
ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๒ เท้าทั้งหลาย
ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์ ๔ เท้าทั้งหลาย
ข้าพเจ้ามีเมตตาจิต กับสัตว์มีเท้ามากทั้งหลาย
ขอสัตว์ไม่มีเท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย
สัตว์ ๒ เท้า ก็อย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าเลย
ขอสัตว์ ๔ เท้า อย่าได้เบียดเบียนข้าพเจ้าเลย
สัตว์มีเท้ามาก ก็อย่าเบียดเบียนข้าพเจ้าเลย
ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ผู้มีลมปราณ
และเหล่าภูตสัตว์ทั้งปวง ผู้หาลมปราณมิได้
จงประสบแต่ความเจริญ ด้วยกันทั้งหมดเถิด
อย่าได้รับโทษอันชั่วช้าใด ๆ เลย
พระพุทธเจ้า ทรงมีพระคุณสุดที่จะประมาณ
พระธรรม มีพระคุณอันประมาณมิได้
พระสงฆ์ ทรงพระคุณสุดที่จะกำหนด
สัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย อันมีประมาณคือ
งู แมงป่อง ตะขาบ
แมงมุม ตุ๊กแก และหนู
ขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้น จงหลบหลีกไปเสียเถิด เพราะการรักษาป้องกัน อันข้าพเจ้าได้ทำไว้แล้ว
เพราะข้าพเจ้านั้น กระทำความนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่
กระทำความนอบน้อม แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ๗ พระองค์อยู่

“ผู้ใดที่กลัวสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลาย สามารถนำไปสวดภาวนาหลังจากการสวดมนต์ไว้พระได้ครับ”

ชาวเน็ต ทึ่ง! ไข่ปลามหัศจรรย์ 2 ชั่วโมง ฟักเป็นตัว
ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!