หน้าแรก ทั่วไป ไล่ออกซี 9 สรรพากร ชี้ทำความผิดร้ายแรง สั่งเร่งขยายผล ล้างบางทุจริตในกระทรวงการคลัง

ไล่ออกซี 9 สรรพากร ชี้ทำความผิดร้ายแรง สั่งเร่งขยายผล ล้างบางทุจริตในกระทรวงการคลัง

“สมหมาย” เผยมติ “อ.ก.พ.” มีคำสั่งไล่ออกซี 9 สรรพากร ชี้มีความผิดร้ายแรง คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,200 ล้านบาท ลั่นเดินหน้าเอาผิดผู้บริหารระดับซี 9 ขึ้นไป และต่ำกว่าที่เกี่ยวข้องเพื่อล้างบางปัญหาการทุจริตในกระทรวงการคลัง และต้องขยายผลสอบสวนไปยังผู้ประกอบการขอคืนภาษีเท็จในที่ต่างๆ พร้อมชงดีเอสไอดำเนินการเพื่อเรียกคืนความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงการคลัง มีมติไล่ออกจากราชการ นายสิริพงศ์ ริยะการธีรโชติ ชื่อเดิมนายศุภกิจ ริยะการ สรรพากรพื้นที่นราธิวาส ซึ่งถูกโอนย้ายจากเดิมดำรงตำแหน่งสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 22 (บางรัก) กระทำความผิดการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง และตั้งคณะกรรมการสอบวินัย วันที่ 22 สิงหาคม 2556 พบว่า 1.มีความผิดไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย 2.ละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 3.กระทำการอันเชื่อได้ว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง 4.ละเว้นการกระทำหรือกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้ราชการเสียหายร้ายแรง จึงมีมติไล่ออกจากราชการ

ทั้งนี้ เนื่องจากในช่วงปี 2556 มีกลุ่มบริษัทส่งออกโลหะ และแร่โลหะ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เพื่อเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 30 ราย ยื่นแบบขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มโดยมิชอบในเขตพื้นที่สรรพากร 22 มีชื่อกรรมการผู้ถือหุ้นซ้ำกัน และใช้ที่ตั้งจดทะเบียนบริษัทซ้ำ แต่ไม่ได้ประกอบการจริง และยังพบว่า เอกชน 30 ราย ได้มีการซื้อขายสินค้าซ้ำรายจากผู้ขายเพียง 6 ราย เพื่อแต่งบัญชี โดยนายสิริพงศ์ คืนภาษีให้แก่กลุ่มบริษัทดังกล่าว 2 ครั้ง เป็นเงิน 3,209 ล้านบาท เพื่อแจ้งส่งออกโลหะและแร่โลหะ แต่กลับไม่ได้ส่งออกจริง

นอกจากนี้ ยังเตรียมเดินหน้าเอาผิดผู้บริหารระดับซี 9 ขึ้นไป และต่ำกว่าที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดดังกล่าว เนื่องจากต้องการแก้ปัญหาการทุจริตในกระทรวงการคลัง และต้องขยายผลสอบสวนไปยังผู้ประกอบการขอคืนภาษีเท็จในจังหวัดสมุทรปราการ และพื้นที่อื่น คาดว่าจะสรุปทั้งหมดเดือนมิถุนายนนี้ นอกจากนี้ ต้องทำหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากการพบฐานความผิดเพื่อยื่นฟ้องความผิดทางแพ่งในการเรียกคืนความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาครัฐ และต้องการเข้มงวดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทุกส่วน และทุกหน่วยงาน หากรัฐบาลดำเนินการดังกล่าวอย่างจริงจัง ทำให้ปี 2559 การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-12

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!