หน้าแรก ทั่วไป คนไทยเพิ่งตื่น 10ปีก่อนหลวงตาเทศนา มหาโจรทั้งสาม

คนไทยเพิ่งตื่น 10ปีก่อนหลวงตาเทศนา มหาโจรทั้งสาม

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗
มหาโจรทั้งสาม

เนื้อหาต้นฉบับ เผยแพร่ไว้ในเว็บของวัดป่าบ้านตาด หลวงตาดอทคอม

ตัวนี้เป็นตัวสำคัญมากที่สุด เวลานี้ก็เสนอเข้ามาเป็นที่ปรึกษามหาเถรสมาคม ใครเป็นคนเสนอ สมเด็จเกี่ยวเป็นคนเสนอ สมเด็จเกี่ยวก็ผิดเป็นคนแรกอย่างร้ายแรง ไม่สมชื่อสมนามที่เป็นสมเด็จนี้เลย และตำแหน่งก็ไม่สมกันเลย เข้ากันไม่ได้เลย ขนาดเป็นสมเด็จ ทำไมเอาคนชั่วคนเป็นภัยต่อชาติศาสนาเข้ามาในวงมหาเถรสมาคม ว่าให้เป็นประโยชน์ มันเป็นประโยชน์ได้ยังไง ก็ตัวนี้เป็นตัวเสียหายตลอดมา สมเด็จเกี่ยวหลับตาทำเหรอ หลับตาสั่งเหรอ ถ้าไม่ใช่สมเด็จเกี่ยวเป็นมหาโจรตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่สั่งการออกมา ให้กิ่งก้านสาขาคือนายอุดม เสื่อม นี้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาหารือของมส. คือมหาเถรสมาคม มหาเถรสมาคมต้องเป็นมหาโจรขึ้นอีก เป็นอันดับที่สามทีเดียว นี่กำลังทำลายพุทธศาสนาอยู่เวลานี้ มีสามกษัตริย์นี้เห็นอย่างชัดเจนเลย ไม่มีใครชม

สมเด็จเกี่ยวเป็นอันดับหนึ่งที่ทำความผิดมาตลอดๆ บงการหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ในอำนาจของสมเด็จเกี่ยวที่จะทำลายชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มาโดยลำดับ ลบล้างกันลงได้ไม่รู้กี่ครั้งกี่หน สมเด็จเกี่ยวนี่เป็นหัวหน้านำมา ไม่ต้องประกาศตนก็ตาม เป็นมาโดยมีหัวหน้า หัวหน้าใหญ่ๆ เวลานี้กำลังเข้ามาสู่มหาเถรสมาคม จะทำลายศาสนาไม่ให้มีเหลือ ชาติก็จะไม่มีเหลือ พระมหากษัตริย์จะไม่มีเหลือ จากพวกกษัตริย์อันยิ่งใหญ่ป่าเถื่อนนี้แหละ กำลังเวลานี้ ใครจะไปชม มันทำประโยชน์ที่ไหนไอ้อุดม ไปที่ไหนก็ถูกขับไล่ๆ ตลอด และยุแหย่ก่อกวน ปั้นเรื่องปั้นราวโกหกทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีใครเกินไอ้อุดมเสื่อมนี้เลย แล้วมันจะเอาความดีงามมาจากไหน สมเด็จเกี่ยวที่ยกยอขึ้นมา เอาเหตุเอาผลมาจากไหน

ตัวนี้คนทั้งโลกเขาทราบกันหมดว่ามันทำความเสียหายยังไง สมเด็จเกี่ยวหลับตาอยู่เหรอจึงไม่ได้ดูคนๆ นี้ว่าเป็นคนผิดคนถูกประการใด หลับตาส่งมาทำไม คนทั้งโลกเขาไม่ใช่คนตาบอด เขาตาดีด้วยกันทุกคนๆ สมเด็จเกี่ยวตาประเภทไหน ถึงได้เอาคนชั่วช้าลามกที่เป็นภัยต่อชาติต่อศาสนาเข้ามาเผาศาสนาอยู่ในเวลานี้ กำลังอยู่ในมหาเถรสมาคม ให้พากันรีบแก้ไข ไม่แก้ไขชาติไทยจม ศาสนาจม เพราะสองสามกษัตริย์นี้แหละที่จะทำลาย กษัตริย์หนึ่งสมเด็จเกี่ยว กษัตริย์ที่สองนายอุดมเสื่อม กษัตริย์ที่สามมหาโจรคือมหาเถรสมาคม ถ้ารับไว้เป็นมหาโจรด้วยกันทั้งสามนี้เลย

นี้เป็นภาษาธรรม เราจะพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังอย่างชัดเจนทีเดียว นี้คือมหาภัย ก่อเรื่องก่อราวมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งป่านนี้ มีแต่พวกนี้แหละที่ก่อมา ตั้งหน้าตั้งตาทำลายชาติ ทำลายศาสนาตลอดมาอย่างโจ่งแจ้ง แล้วก็ว่าตัวทำความดีความชอบ ความชอบอะไร มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มาตลอด ใครจะไปเห็นดีด้วย คนตาบอดเขาไม่มาเห็น คนตาดีทั้งนั้นเห็นกัน มันอุตริตั้งขึ้นมาหาอะไร นี่ละเวลานี้กำลังเรื่องจะเกิดขึ้นในวงมหาโจรทั้งสามนี้ สมเด็จเกี่ยวหนึ่ง นายอุดมหนึ่ง และมหาเถรสมาคมหนึ่ง ที่กำลังเอาไฟเผาชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่เวลานี้ นี้กำลังพระสงฆ์ไทยเข้าพินิจพิจารณาชะล้างกันด้วยความมีศีลมีธรรม มีความสะอาดเต็มตัว ไม่ได้เอาพริบเอาไหว เอาแพ้เอาชนะกันแต่ประการใด เอากฎเกณฑ์เอาอรรถเอาธรรมเป็นเกณฑ์มาชะล้างทุกครั้งด้วยอรรถด้วยธรรม
ทำลงไปแล้วก็ไม่เคยถือสีถือสา ไม่ว่าคนนั้นผิดคนนี้พลาด แล้วจับไปติดคุกติดตะรางหรือปรับโทษข้อใดๆ ทางพระสงฆ์ไทยไม่เคยมี เรียกว่าให้อภัย ขอให้ดีก็แล้วกัน กลับตัวเป็นคนดีแล้ว พระสงฆ์ไทยเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมท่านพอใจ ท่านไม่เคยเอาผิดเอาพลาด มาถึงวาระที่สามนี้ไม่แน่นักนะ วาระนี้เป็นวาระที่รุนแรงมาก พระสงฆ์ไทยก็มีหูมีตา ทรงศีลทรงธรรม ผิดถูกชั่วดีรู้ด้วยกัน คราวนี้จึงไม่ค่อยแน่นัก ที่สามกษัตริย์กำลังเข้าไปโจมตีชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์อยู่ในจุดเดียวกัน มีจุดมหาเถรสมาคมนี้เป็นมหาโจรเป็นที่ตั้งแห่งการทำความฉิบหายต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ คราวนี้อาจจะเข้าจุดนี้ก็ได้ เราวินิจฉัยไว้ก่อน เวลานี้กำลังวินิจฉัยไว้ก่อน เพราะรุนแรงมากทีเดียวพวกเปรตพวกผีเหล่านี้

วันนี้โต้กันให้ทราบชัดเสียเลย คนใดไม่ได้ฟังให้ฟัง คำพูดหลวงตาบัวผิดตรงไหนเอาคอหลวงตาบัวไปตัดเลยถ้าเป็นความผิด อุตริหาเรื่องมาพูดอย่างนี้ นำความจริงทั้งนั้นมาพูดนี่ จึงขอให้ฟังตามหลักความสัตย์ความจริง ไอ้เรื่องความจอมปลอมมีอยู่ทุกแห่งทุกหน ไปที่ไหน ปั้นที่นั่น หลอกที่นี่ ต้มที่นั่น มีมากับพวกนี้ละ ไม่มีมากับพวกไหน พวกนี้ไปที่ไหนมีแต่ความปลิ้นปล้อนหลอกลวง ปั้นขึ้นๆ ของจอมปลอมปั้นขึ้น จึงเรียกรวมกันแล้วว่า กาฝากมหาภัย คือพวกนี้เอง ไม่มีคุณค่าอะไรเลยในกาฝาก แต่เป็นมหาภัยเต็มตัว ตั้งขึ้นที่ไหนพอที่จะหยิบยกขึ้นมาเป็นสาระ ซึ่งจะควรไปทำประโยชน์แก่ส่วนรวมไม่มีเลย มีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้โดยลำดับ จึงเรียกว่ากาฝากมหาภัย ให้พากันจำเอาไว้ วันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อน ที่มากมายเหล่านั้นเราไม่พูด

เนื้อหาต้นฉบับ เผยแพร่ไว้ในเว็บของวัดป่าบ้านตาด หลวงตาดอทคอม

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!