หน้าแรก อาชญากรรม รี-เอกซเรย์แผนปราบ ยานรก รื้อระบบบำบัด-มุ่งกำจัดตัวการใหญ่

รี-เอกซเรย์แผนปราบ ยานรก รื้อระบบบำบัด-มุ่งกำจัดตัวการใหญ่

แม้จะมีมาตรการป้องกันและปราบปรามอย่างต่อเนื่อง แต่จนแล้วจนรอด “ยาเสพติด” ก็ยังไม่หมดไปจากสังคมไทย ซ้ำร้ายกลับทวีความรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณ

152429

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ “ป.ป.ส.” เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่รับ “ภาระหนัก” ในการ “ตัดตอน ลิดรอน” ยาเสพติดให้หมดไป ซึ่ง “เพิ่มพงษ์ เชาวลิต” เลขาธิการ ป.ป.ส. ออกมาเปิดเผย “แนวหน้า” ถึงสถานการณ์ และอุปสรรคที่ทำให้ยาเสพติดยังตาม “หลอกหลอน” ผู้คนในสังคมไทยมาอย่างช้านาน

“จากการข่าวประเมินได้ว่ามีปริมาณยาเสพติดจำนวนมากพอสมควร ที่จ่อทะลักจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ไทย” เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าว

สำหรับ “มาตรการป้องกัน”…..เพิ่มพงษ์ กล่าวว่า เวลานี้รัฐบาลเน้นหนักใน 3 ด้าน คือ 1.“สกัดกั้น” ยาเสพติดจากนอกประเทศ 2.“ป้องกัน” เวลานี้เน้นคุม “นักเรียน” และ “กลุ่มแรงงาน” เป็นเป้าหมายสำคัญ เพราะกลุ่มเหล่านี้มักจะเป็น “เหยื่อรายใหม่” ที่จะเดินเข้าสู่วงจรยานรก ถ้าคุมได้ก็ลดจำนวนผู้เสพรายใหม่ลงได้ และ 3.“บำบัดรักษา” หลังจากนี้จะมีระบบ “ติดตาม” ช่วยเหลือและฟื้นฟู จากเดิมที่ไม่มี

PP02_opt

“เพิ่มพงษ์” กล่าวอีกว่า ที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับระบบติดตามเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู เพราะผู้เสพที่ได้รับการบำบัดมักกลับไป “เสพซ้ำ” เนื่องจากกระบวนการบำบัดรักษาที่ผ่านมา ไม่เหมาะกับอาการผู้ติดยาเสพติด เช่น 1.ติดยามาก แต่ใช้เวลาบำบัดน้อย 2.บำบัดเสร็จแล้วขาดการติดตาม พอกลับไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมเดิมๆ ก็หวนกลับมาใช้ยา และ 3.ไม่มีการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของผู้เสพ โดยเฉพาะเรื่อง “อาชีพ” ที่ผู้คนในสังคมบางส่วนยัง “กีดกัน” ไม่รับอดีตผู้เสพเหล่านี้เข้าทำงานเพราะ “ไม่ไว้ใจ” เมื่อหาอาชีพไม่ได้ก็ “เครียด” ไม่มีทางออกก็หวนกลับไปใช้ยาอีก

“จุดอ่อนที่ผ่านมา คือ เรานำผู้เสพไปบำบัดจริง แต่กระบวนการติดตามและช่วยเหลือไม่มี ทำให้คนเหล่านี้หวนกลับมาเสพซ้ำ ก็หวังว่าระบบติดตามจะช่วยให้อัตราการกลับมาเสพซ้ำลดลง” เพิ่มพงษ์ กล่าว

สำหรับ “มาตรการปราบปราม”…..เพิ่มพงษ์ ระบุว่า ปัจจุบันมีชุดปราบปรามยาเสพติดทั้งประเทศเกือบ 2,000 ชุด มีการจับกุมแต่ละปีได้มากเกือบ 3 แสนคดี ถือเป็นปริมาณที่มาก ส่วนปริมาณ “ริบทรัพย์” เครือข่ายยาเสพติดแต่ละปีมีมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท หากทำได้มากกว่านี้น่าจะช่วยให้ปราบปราม และตัดวงจรการเงินของเครือข่ายได้มากกว่านี้

อย่างไรก็ตาม การดำเนินคดีกับ “ขบวนการยานรก” ยังมีปัญหา โดยเฉพาะเรื่อง “หลักฐานอ่อน” เพราะเครือข่ายยาเสพติดมีกลวิธี “ลับ ลวง พราง” หลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่อยู่ตลอดเวลาทั้ง “ซุกซ่อน”ของกลาง “อำพราง” ตัวบุคคล หรือ “ปลอม” ทะเบียนพาหนะ เป็นต้น แม้เราจะจับ “ทีมลำเลียง” ได้ก็ไม่รู้อะไรมาก เพราะมีการ “ตัดตอน” ในแต่ละช่วง ทำให้สืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานยาก บางคดีหน่วยสืบสวนรู้ว่ายาเสพติดลอตนี้มาจากใคร รู้ต้นสายปลายทาง แต่หาหลักฐานเชื่อมโยงไม่ครบ ไปต่อในกระบวนการชั้นศาลไม่ได้ ทุกอย่างก็ “จบ”

“เราอยู่ระหว่างปรับปรุงการปราบปราม ภายใต้หลักสำคัญที่ว่าทำอย่างไรเครื่องมือปราบปรามจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทางกฎหมาย เพื่อให้สามารถทำลายเครือข่ายยาเสพติดได้ครบวงจร จากเดิมจับทีมลำเลียงได้ แต่ขยายผลไม่ถึงตัวการสำคัญ หลังจากนี้เราต้องทำลายต้นตอเครือข่ายได้ ไม่ใช่ทำได้แค่ริดกิ่ง ก้าน ใบ” เลขาธิการ ป.ป.ส.กล่าวทิ้งท้าย

“ยาเสพติด” เป็น “ภัยคุกคาม กัดกร่อน บ่อนทำลาย” ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันปราบปราม โดยมีเป้าหมาย คือ ขจัดยาเสพติดให้หมดไป ก่อนที่ชาติไทยจะตกเป็นทาส “ยาเสพติด” ไปมากกว่านี้

สิริพร พานทองถาวร
[email protected]

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!