หน้าแรก อาชญากรรม โผล่ 2 บริษัทโยงเครือข่ายอดีต ส.ส.ฟัน รับเหมาสนามฟุตซอล อีก 4 จว. 66 ล.

โผล่ 2 บริษัทโยงเครือข่ายอดีต ส.ส.ฟัน รับเหมาสนามฟุตซอล อีก 4 จว. 66 ล.

โผล่อีกสองบริษัท!โยงเครือข่าย บ.อดีตส.ส.เพื่อไทยกวาดรับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนสังกัด สพฐ. มุกดาหาร-น่าน-อำนาจเจริญ-อุบลฯ 18 แห่ง 66.2 ล้าน ใช้“ตัวละคร”เดียวกันยื่นจดทะเบียนเอกสาร

ในการรับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) นอกจากบริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ที่มี น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ อดีต ส.ส.ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้รับเหมาใน จ.นครราชสีมา (เป็นหนึ่งใน 3 ราย) และ จ.อำนาจเจริญ จำนวน 4 แห่ง เกือบ 20 ล้านบาท

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบผู้รับเหมาอีกอย่างน้อย 2 รายมีความเกี่ยวพันกับบริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 18 แห่ง ใน 4 จังหวัด วงเงิน 66.2 ล้านบาท คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอโอดี จำกัด (GOOD LIMITED PARTNERSHIP) และ บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

จากการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอโอดี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 11 ส.ค.46 ทุนเริ่มแรก 300,000 บาท มีผู้ลงหุ้น 3 รายคือ นายอนุชา วงศ์ มณีรัตน์ นายชัยวิทย์ จิตเมตตา และนายจอมพล พลกัลป์ ถือหุ้นด้วยเงินคนละ 100,000 บาท ระบุสำนักงานที่ตั้ง เลขที่ 123/71 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ (ต่อมาระบุสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 111/874 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านเฟิสท์โฮม รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ)

ต่อมาวันที่ 8 ก.พ.54 เพิ่มเงินลงหุ้นเป็น 2 ล้านบาท มีหุ้นส่วน 2 ราย

1.นายอนุชา วงศ์มณีรัตน์ แจ้งที่อยู่เลขที่ 123/71 หมู่ที่ 2 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ถือหุ้นด้วยเงิน 1,800,000 บาท
2.นายชัยวิทย์ จิตเมตตา แจ้งที่อยู่ เลขที่ 900/119 หมู่ที่ 12 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ ถือหุ้นด้วยเงิน 200,000 บาท

นายอนุชา วงศ์มณีรัตน์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ และมอบอำนาจให้ นายนิคม ขำรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 5 แขวงคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบอำนาจ ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนกรุงเทพมหานคร (ดูเอกสาร)

1

2

ขณะที่ บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด จดทะเบียนวันที่ 15 ตุลาคม 2551 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจก่อสร้าง จำหน่ายอุปกรณ์การเรียนการสอน หนังสือ ที่ตั้งเลขที่ 900/119 หมู่ที่ 12 ซอยอุดมสุข 26 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (เลขที่เดียวกับที่อยู่ของนายชัยวิทย์ จิตตเมตตา) นาย ชัยวิทย์ จิตเมตตา นายอนุชา วงศ์มณีรัตน์ คนละ 40% นายสุรชัย วงศ์มณีรัตน์ ถือหุ้น 20% นายชัยวิทย์ จิตเมตตา นายอนุชา วงศ์มณีรัตน์ เป็นกรรมการ

จากการตรวจสอบความเชื่อมโยงระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอโอดี จำกัด กับ บริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด พบว่า ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ บริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ต่อสำนักงานนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.53 น.ส.สุธาดา เรืองพูน กรรมการบริษัท ได้มอบอำนาจให้นายนิคม ขำรัมย์ อยู่บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 5 แขวงคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบอำนาจ ยื่นจดทะเบียนเพิ่มทุนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนกรุงเทพมหานคร เช่นเดียวกัน (ดูเอกสาร)

v1

สำนักข่าวอิศราตรวจสอบพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอโอดี จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลของโรงเรียนใน จ.มุกดาหาร 5 แห่ง ๆละ 4.9 ล้านบาทเศษ วงเงิน 24,889,000 บาท จ.น่าน 1 แห่ง วงเงิน 2,490,100 บาท และ อำนาจเจริญ 5 แห่งๆละ 4.9 ล้านบาทเศษ วงเงิน 24,955,000 บาท รวม 11 แห่ง วงเงิน 52,334,100 บาท (ดูตาราง)

การก่อสร้างสนามฟุตซอลในจ.มุกดาหาร ทำสัญญาจ้างวันที่ 7 ส.ค. และ 10 ส.ค.55 จ.น่านทำสัญญ่าวันที่ 23 ส.ค.55 และ จ.อำนาจเจริญทำสัญญาพร้อมกันวันที่ 27 ธ.ค. 55

ขณะที่บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียนในจังหวัดอุบลราชธานี 7 แห่ง รวม 13,902,000 บาท โดยทำสัญญาระหว่างวันที่ 21 – 28 มิ.ย.54 (ดูตาราง)

รวม ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีโอโอดี จำกัด และ บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด ได้รับว่าจ้างรับเหมาก่อสร้างสนามฟุตซอลโรงเรียน 4 จังหวัด 18 แห่ง วงเงิน 66,236,100 บาท และถ้าหากรวม บริษัท พี อาร์ เอ็น อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด จำนวน 4 แห่ง วงเงิน 19,986,000 บาท

เท่ากับเอกชน 3 ราย(กลุ่มเดียวกัน)เป็นผู้รับเหมาสนามฟุตซอลอย่างน้อย 22 แห่ง วงเงินรวม 86,222,100 บาท

โรงเรียนที่ หจก.จีโอโอดี เป็นผู้รับเหมาสร้างสนามฟุตซอล

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญา

โรงเรียน

จ.มุกดาหาร

 

1.ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์

หจก.จีโอโอดี

4,985,000

7 ส.ค. 55

โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน

2.จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,955,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยน

3.ปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,985,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

4.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,985,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนบ้านนาโบใหญ่

5.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,979,000

10 ส.ค. 55

โรงเรียนมุกดาหาร

จ.น่าน

 

1.จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ ณ รร.ยาบห้วนาวิทยา ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน

หจก.จีโอโอดี

2,490,100

23 ส.ค. 55

โรงเรียนยาบหัวนาวิทยา

จ.อำนาจเจริญ

 

1.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,993,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน (รัตนวารี)

2.จ้างปรับปรงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,991,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านหัวตะพาน

3.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,987,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ

4.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,989,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนบ้านโคกเลาะ

5.จ้างปรับปรุงสนามกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 9 รายการ

หจก.จีโอโอดี

4,995,000

27 ธ.ค. 55

โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ(บ้านแสนสวาสดิ์)

โรงเรียนที่ บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด เป็นผู้รับเหมาสร้างสนามฟุตซอล (จ.อุบลราชธานี)

รายการ

ผู้รับเหมา

วงเงิน (บาท)

วันทำสัญญาจ้าง

โรงเรียน

1.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

21 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านหนองขุ่น อำเภอศรีเมืองใหม่

2.ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาและจัดหาอุปกรณ์

บริษัทแกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

22 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านสิม อำเภอศรีเมืองใหม่

3.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

23 มิ.ย. 54

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนใหญ่บูรพา อำเภอศรีเมืองใหม่

4.ปรับปรุงสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

24 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ใต้ อำเภอโขงเจียม

5.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

27 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านกุดก่วยโนนเจริญ อำเภอศรีเมืองใหม่

6.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

27 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านชะชอม อำเภอโขงเจียม

7.ซ่อมแซมปรับปรุงสนามกีฬา

บริษัท แกรนด์สยาม 98 จำกัด

1,986,000

28 มิ.ย. 54

โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง อำเภอศรีเมืองใหม่

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!