หน้าแรก อาชญากรรม บ.ขายเครื่องออกกำลังกาย คนใกล้ชิดอดีต ส.ส.โยกหุ้น 15 รอบ-คว้างานรัฐ 522 ล้าน

บ.ขายเครื่องออกกำลังกาย คนใกล้ชิดอดีต ส.ส.โยกหุ้น 15 รอบ-คว้างานรัฐ 522 ล้าน

สำนักข่าวอิศรา

เปิดข้อมูลครบ! บริษัทอินโนเวิลด์ ฯผู้ขายเครื่องออกกำลังกายของคนใกล้ชิดอดีต ส.ส.เชียงราย-กุนซือ รมต. โยกหุ้น 15 รอบ -คว้างาน ก.ท่องเที่ยวฯ องค์กรปกครองท้องถิ่น 522 ล้าน

บริษัท อินโนเวิลด์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งมีนางวัชราภรณ์ ประชามอญ ถือหุ้นใหญ่ (อยู่บ้านเดียวกับนายบัวสอน ประชามอญ อดีต ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย) และเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเล่นนันทนาการของกรมการท่องเที่ยว อย่างน้อย 3 รายการ รวม 247,141,000 บาท (อ่านประกอบ: พบ“หุ้นใหญ่”บ.เครื่องออกกำลังกาย 247 ล. กรมท่องเที่ยว อยู่บ้านเดียวอดีต ส.ส.) มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นและกรรมการอย่างน้อย 15 ครั้ง ตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2548 จนถึงปลายปี 2557

สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า บริษัท อินโนเวิลด์ฯ จดทะเบียนวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ทุน 1 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 164/887 หมู่ที่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (ที่อยู่ปัจจุบัน 138 /28 หมู่ที่ 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 คนจากทั้งหมด 7 คนคือ

1.นายศุภสวัสดิ์ สุรธำรงค์ 300 หุ้น
2.นายศราวุธ อ่อนหวาน 696 หุ้น
3.น.ส.ทนารัตน์ ล้านเที่ยง 9,000 หุ้น

จากทั้งหมด 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

30 เม.ย.49 น.ส.วัชราภรณ์ ดลประสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 77/530 หมู่ที่ 7 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ ถือหุ้นใหญ่ 8,000 หุ้น (รับโอนมาจาก น.ส.ทนารัตน์ ล้านเที่ยง)

zzz

10 ม.ค.50 น.ส.วัชราภรณ์ ได้โอนหุ้นให้ น.ส.พูนทรัพย์ บุญจริง อยู่บ้านเลขที่ 44 หมู่ที่ 14 ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

8 มี.ค.50 น.ส.พูนทรัพย์ โอนหุ้นกลับมาให้ น.ส.วัชราภรณ์ ดลประสิทธิ์ อีกครั้ง

24 ก.พ.51 น.ส.วัชราภรณ์โอนหุ้นไปให้ น.ส.ทนารัตน์ ล้านเที่ยง

10 พ.ค.51 น.ส.ทนารัตน์ จากถือหุ้น 8,000 หุ้น ได้โอนไปให้ นางเสงี่ยม อินทร์ต๊ะ อยู่บ้านเลขที่ 256/241 หมู่ที่ 15 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 4,000 หุ้น น.ส.ทนารัตน์ลดการถือครอง 4,000 หุ้น

16 ก.ย.51 น.ส.ทนารัตน์ ได้ถอนหุ้นออก นางอรอนงค์ อาจปรุ อยู่บ้านเลขที่ 121/198 หมู่ที่ 5 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เข้ามาถือ 6,502 หุ้น

26 ม.ค.52 นางวัชราภรณ์ (เปลี่ยนนามสกุลเป็น “ประชามอญ”) แจ้งที่อยู่เลขที่ 77/82 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 4-45 (ม.ชลลดา)แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เข้ามาถือหุ้นอีกครั้ง

22 ก.ย.53 เพิ่มทุนเป็น 4 ล้านบาท (40,000 หุ้น) นายสิทธิรัตน์ ดลประสิทธิ์ อยู่บ้านเลขที่ 138/28 หมู่ที่ 2 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ เข้ามาถือ 20,000 หุ้น

3 มิ.ย.55 นางวัชราภรณ์ ประชามอญ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 23,004 หุ้น และถือหุ้นใหญ่และเป็นกรรมการมาจนถึงปัจจุบัน

zxc

รวม บริษัท อินโนเวิลด์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นประมาณ 15 ครั้ง (ดูตาราง)

และจากการตรวจสอบพบว่า บริษัท อินโนเวิลด์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้ขายเครื่องออกกำลังกาย ครุภัณฑ์กีฬา ให้แก่ จากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 6 แห่ง วงเงินประมาณ 522 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการซื้อขายครุภัณฑ์กีฬากับกรมพลศึกษา ช่วงปี 2553-2554 จำนวน 2 ครั้ง 256 ล้านบาท ซื้อขายเครื่องออกกกำลังกาย กรมการท่องเที่ยว 3 ครั้ง 247 ล้านบาท (รวม 2 หน่วยงานกระทรวงการท่องเที่ยวฯ 5 ครั้ง ประมาณ 500 ล้านบาท) ที่เหลือ เป็น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พะเยา อบจ.ระยอง และ เทศบาลตำบลไร่เก่า (ดูตาราง)

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า นางวัชราภรณ์ ประชามอญ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 177 หมู่ที่ 11 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย อยู่บ้านเดียวกับนายบัวสอน ประชามอญ อดีต ส.ส.เชียงรายพรรคเพื่อไทย (ปี 2544-2548) อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระชัย แสนแก้ว รมช. ยุครัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช) อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รมช.ยุครัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยปี 2554 และอดีตผู้สมัคร ส.ส.เชียงรายพรรคชาติไทยพัฒนา ปี 57

น่าสังเกตว่า ในช่วงที่นายบัวสอนเป็นที่ปรึกษา รมช. ปี 51 ไม่ปรากฏว่า น.ส.วัชราภรณ์ถือหุ้นและเป็นกรรมการบริษัทฯ และปรากฎชื่อถือหุ้นอีกครั้งในช่วงปี 2552 เป็นต้นมา

Screen Shot 2558-01-31 at 10.41.10 AM

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา

หน่วยงานรัฐจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย ครุภัณฑ์จาก บริษัท อินโนเวิลด์เอ็ดดูเคชั่น จำกัด

Screen Shot 2558-01-31 at 10.41.21 AM

http://www.isranews.org/investigative/investigate-procure/item/36128-report_36128.html

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!