หน้าแรก เทคโนโลยี MIT สร้าง เครื่องอ่านด้วยนิ้วมือ “ฟิงเกอร์รีดเดอร์” สำหรับผู้มีปัญหาการมองเห็น

MIT สร้าง เครื่องอ่านด้วยนิ้วมือ “ฟิงเกอร์รีดเดอร์” สำหรับผู้มีปัญหาการมองเห็น

นักวิจัยเอ็มไอที (Massachusetts Institute of Technology) ได้สร้างและพัฒนาเทคนโนโลยีที่จะช่วยให้ คนตาบอด หรือผู้มีปัญหาทางสายตา สามารถอ่านหนังสือเล่มปกติได้เหมือนกันคนทั่วไปโดยไม่ต้องอ่านจากหนังสืออักษรเบลล์ อุปกรณ์ต้นแบบนี้ มีชื่อเรียกว่า “ฟิงเกอร์รีดเดอร์” หรือ เครื่องอ่านด้วยนิ้วมือ

อุปกรณ์นี้เป็นการผสมผสานระหว่างพลาสติกที่โมเดลขึ้นด้วยเครื่องพิมพ์ 3มิติ ใช้สวมที่นิ้วชี้ และมีกล้องที่ใช้แสกนตัวอักษร และส่งข้อมูลไปยังเครื่องอ่านออกเสียง นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์ตำแหน่งของปลายนิ้วกับตัวอักษรและส่งสัญญาณสั่น เพื่อให้ผู้อ่านทราบว่าตำแหน่งของนิ้ววางอยู่ในระยะบรรทัดที่ถูกต้อง และเตือนด้วยว่าจบบรรทัดแล้ว

สำหรับ “ฟิงเกอร์รีดเดอร์” หรือ เครื่องอ่านด้วยนิ้วมือ นอกจากจะเป็นเครื่องช่วยอ่านตัวอักษรแล้ว ยังสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องแปลภาษาได้ด้วย

ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้จะอุปกรณ์-ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่แสกนตัวอักษร และเปลี่ยนเป็นเสียงให้คนเราได้ใช้งานอยู่แล้ว แต่ความแตกต่างของ “ฟิงเกอร์รีดเดอร์” เครื่องอ่านด้วยนิ้วมือ คือมันเล็กกว่า และเคลื่อนย้ายพกหาได้ เป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคล สามารถอ่านตัวอักษรได้จากทุกพื้นผิว ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นามบัตร โบรชัวร์ เมนูอาหาร หรือข้อความทุกชนิดที่มีขนาดใหญ่กว่า 12pt

นักวิจัยกล่าวว่า อุปกรณ์ชนิดนี้ใช้เวลาถึง 3 ปีในการออกแบบและพัฒนา และยังคงเป็นอุปกรณ์ต้นแบบ โดยหวังว่าจะมีนักลงทุนให้ความสนใจเพื่อจะผลิตเป็นสินค้าออกสู่ตลาด

นักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ประชากรโลกมีอยู่ประมาณ 3% ที่มีปัญหาการมองเห็น เราจึงเชื่อว่า อุปกรณ์ชนิดนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ได้ ไม่เพียงเท่านั้น อุปกรณ์นี้ยังจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคนที่มองเห็นปกติได้ เช่นคนชรา เด็ก ผู้เรียนภาษา และนักท่องเที่ยว

เป็นไงครับ น่าสนใจใช่ไหมละ เชื่อว่าอีกไม่นานเราคนไทยก็จะได้มีโอกาสใช้อุปกรณ์นี้เช่นกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FingerReader

ติดตามข่าวด่วน เกาะกระแสข่าวดัง บน Facebook คลิกที่นี่!!